ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 20, 2019 #dokinhthanh

Tuần 20: Từ ngày 12 –> 18 tháng 5, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: 1 Sử ký 3 – 1 Sử ký 23


Click vào link sau: https://forms.gle/3QBUWX6My18DasqX6


Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 19, 2019 #dokinhthanh

Tuần 19: Từ ngày 5 –> 11 tháng 5, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: 2 Các Vua 11 – 1 Sử ký 2

1. Mộ của ai khi thây người chết đụng vào thì sống lại?
c) Ê-li-sê (2 Các Vua 13:20-21)

2. Thiên sứ Đức Chúa Trời giết bao nhiêu quân lính của A-si-ri?
c) 185,000 (2 Các Vua 19:35)

3. Ê-xê-chia cho ai xem tất cả kho tàng quý báu của mình?
a) Người Ba-by-lôn (2 Các Vua 20:12-15)

4. Dưới triều đại Giô-si-a, thầy tế lễ tìm được gì trong đền thờ Đức Giê-hô-va?
c) Quyển luật pháp (2 Các Vua 22:8)

5. Ai được ra khỏi ngục tù để ngồi ăn cùng bàn với vua Ba-by-lôn?
c) Giê-hô-gia-kin (2 Các Vua 25:27-30)

TÌNH YÊU CỦA MẸ

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa trong ngày Mother's Day sáng Sa-bát 11 tháng 5, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

CHÌA KHÓA CHO SỰ ĐOÀN KẾT TRONG GIA ĐÌNH (Bài Học 7, 11 Tháng 5 – 17 Tháng 5, 2019)

CÂU GỐC: “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:21).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Sáng thế Ký 33:12–14, Ru-tơ 1:16–18, Giăng 17:21–26, Ga-la-ti 3:28, Ê-phê-sô 2:11–22, 5:21–6:9.

Đời sống gia đình thể hiện các mùa của cuộc đời cho mỗi người mỗi khác, tùy theo vai trò của mỗi cá nhân trong gia đình. Cho bậc làm cha và mẹ, khi họ có con, đó là một sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của họ mà sẽ có ảnh hưởng cả một đời. Với con cái, chúng đi từ chỗ không hiện hữu đến có mặt trong cuộc đời, dĩ nhiên là một điều thay đổi vượt bực. Và rồi, con cái sẽ lớn lên và cũng sẽ bước qua những thời điểm đánh dấu cuộc đời chúng, cho đến cả lúc chúng có con cái riêng của đời chúng.

Nhưng dầu chúng ta đóng vai trò nào trong gia đình, hoặc là vai cha và mẹ hay là trong vai con hoặc cháu, chúng ta đồng gắng sức với cùng một điều, ấy là chúng ta tranh đấu với con người bất toàn của bản thân, mà vì bản chất không toàn thiện ấy, có thể làm cuộc sống trong gia đình gặp những thách thức.

Phải, khi thân xác của Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc bị treo trên thập tự giá, mọi con người đều đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và với nhau (Ê-phê-sô 2:13-16; Cô-lô-se 1:21-23). Nhưng trong đời sống thực tế hằng ngày, chúng ta hằng phải nhờ ân điển của Đấng Cơ Đốc, và chỉ duy Ngài mới có thể giúp mọi thành viên trong gia đình đoàn kết với nhau.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD






Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 74

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:49 PM 05/24/2019

End: 07:50 PM 05/25/2019