BỒI LINH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 22 tháng 2, 2020 tại Hội Thánh El Monte.
Chia sẻ Kinh Thánh: Mr Sivasa T. Laupati

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...
TỪ Ô UẾ ĐẾN LÀM CHO THANH SẠCH (Bài Học 9, 22 Tháng 2 – 28 Tháng 2, 2020)

CÂU GỐC: “Người trả lời rằng: ‘Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch’” (Đa-ni-ên 8:14).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Đa-ni-ên 8, Đa-ni-ên 2:38, Sáng thế Ký 11:4, Lê-vi Ký 16, Hê-bơ-rơ 9:23–28.

Sự hiện thấy ban cho Đa-ni-ên trong đoạn 8 đã xảy ra vào năm 548/547 T.C., và nó cung cấp một số giải thích đáng kể để làm rõ thêm về sự phán xét đươc đề cập trong Đa-ni-ên 7. Không giống như các sự hiện thấy của Đa-ni-ên trong đoạn 2 và 7, sự khải thị đến với Đa-ni-ên 8 không kể đến Ba-by-lôn và bắt đầu với Mê-đô – Ba Tư, vì tại thời điểm này Ba-by-lôn đã suy tàn và người Ba Tư (Phe-rơ-sơ) chuẩn bị thay thế Ba-by-lôn thành cường quốc tiếp theo của thế giới.

Sự khải thị của Đa-ni-ên đoạn 8 tương đồng với Đa-ni-ên 7. Ngôn ngữ và các biểu tượng thay đổi trong Đa-ni-ên 8 vì nó tập trung đậm nét vào việc làm sạch đền thánh thiên đàng liên quan đến Ngày Đại Lễ Chuộc Tội trên trời. Do đó, điểm chính tỏ tường của Đa-ni-ên 8 nằm trong sự chú trọng vào các khía cạnh của nơi thánh trên thiên đàng.

Trong khi Đa-ni-ên 7 cho thấy tòa án trên trời và Con Người tiếp nhận vương quốc, Đa-ni-ên 8 cho thấy sự làm sạch của đền thánh thiên đàng. Vì vậy, như sự tương đồng giữa hai chương này, sự làm sạch nơi thánh thiên đàng được mô tả trong Đa-ni-ên 8 tương ứng với cảnh phán xét của Đa-ni-ên 7.

XUÂN HY VỌNG

MỘT VÌ VUA VỪA SANH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 21 tháng 12, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

ĐÊM GIÁNG SINH DIỆU KỲ


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 75

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:41 PM 02/28/2020

End: 05:42 PM 02/29/2020