ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 8, 2019 #dokinhthanh

Tuần 8: Từ ngày 17 --> 23 tháng 2, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Dân số Ký 8 – Dân số Ký 22

https://goo.gl/forms/a8hjXbFGChBHYyQR2

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH

Tuần 7: Từ ngày 10 --> 16 tháng 2, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Lê-vi Ký 22 – Dân số Ký 7

1. Dựa vào luật lệ Y-sơ-ra-ên, ngày thứ mấy là ngày Sa-bát?
d) Ngày thứ Bảy (Lê-vi Ký 23:3)

2. Năm hân hỉ là năm thứ mấy?
b) 50 năm (Lê-vi Ký 25:8-13)

3. Lễ Sa-bát bắt đầu và chấm dứt từ lúc nào?
c) Từ chiều nay nay đến chiều mai (Lê-vi Ký 23:32)

4. Bao nhiêu người trong dân Y-sơ-ra-ên đi lính được?
a) 603,550 (Dân số Ký 1:47)

5. Luật lệ về người Na-xi-rê hứa nguyện?
d) Tất cả những câu trên đều đúng (Dân số Ký 6:1-6)


THÁNH NHẠC - WEIGHT FOR THE JOURNEY

Trực tiếp chương trình Thánh nhạc do các em học sinh trường San Gabriel Academy tôn vinh sáng Sa-bát 16 tháng 2, 2019 tại Hội thánh El Monte.

Giảng luận: Weight for the Journey - Mục sư Geof Park

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


BẢY TIẾNG KÈN (Bài Học 7, 9 Tháng 2 – 15 Tháng 2, 2019)

CÂU GỐC: “Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” (Khải huyền 10:7).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 8:1–13; Dân số Ký 10:8–10; Ê-xê-chi-ên 10:2; Khải huyền 10:1–11; Đa-ni-ên 12:6, 7; Khải huyền 11:1–13; Lê-vi Ký 16.

Trong khung cảnh của dấu ấn thứ năm, chúng ta thấy tiếng kêu khóc của dân Đức Chúa Trời bị áp bức phản ảnh tiếng kêu khóc của những kẻ tín trung mọi thời đại. Các người trung tín nầy được mô tả như các linh hồn dưới bàn thờ khóc với Chúa kêu cầu công lý và sự minh oan, nói rằng: “Chúa ơi, còn bao lâu nữa?” (Khải huyền 6:10). Tiếng nói từ trên trời thúc giục họ hãy chờ đợi, bởi vì ngày sắp đến khi Đức Chúa Trời sẽ phán xét những kẻ hại họ. Khải huyền 6:15–17 cho thấy quang cảnh sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su và Ngài tuyên báo sự đoán phạt cho những kẻ làm điều ác đối với những môn đồ trung thành của Ngài.

Quang cảnh của dấu ấn thứ năm biểu tượng cho những kinh nghiệm mà Chúa phải gánh chịu trong suốt lịch sử, từ thời của A-bên cho đến khi thời kỳ điều tra phán xét của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ “trả thù” cho “huyết của những tôi tớ Ngài” (Khải huyền 19:2). Dân Đức Chúa Trời phải bền bỉ và giữ vững trong niềm tin rằng Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài.

Khải tượng về bảy chiếc kèn cho thấy rằng, trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã can thiệp khi dân Ngài bị đàn áp và Ngài đã phán xét những kẻ hãm hại họ. Mục đích của bảy tiếng kèn là để bảo đảm với dân của Chúa rằng thiên đàng không thờ ơ với sự đau khổ của họ.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 216

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:35 PM 02/22/2019

End: 05:36 PM 02/23/2019