CHÚA GIÊ-SU CÓ PHẢI LÀ ĐẤNG CHRISTNHỊP CẦU CỨU LINH

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

Hiệp Một Trong Sự Thờ Phượng (Bài Học 11, 8 Tháng 12 – 14 Tháng 12, 2018)

CÂU GỐC: “Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước” (Khải huyền 14:6, 7).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 4:8, 11; Ma-thi-ơ 4:8, 9; Đa-ni-ên 3:8-18; Khải huyền 14:9; Khải huyền 14:6, 7; Công vụ 4:23-31.

Ngay sau lễ Ngũ Tuần, các Cơ Đốc nhân đầu tiên dành phần lớn thời gian để thờ phượng. “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công vụ 2:42). Niềm vui đến từ việc biết Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, việc ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước, khiến lòng họ tràn đầy sự biết ơn và cảm tạ Chúa. Thật là một đặc ân để biết sự thật tuyệt vời này. Các Cơ Đốc nhân đầu tiên cảm thấy cần dành thời gian bên nhau trong sự thông công, học hỏi và cầu nguyện, để cảm tạ Chúa vì sự khải thị của Ngài trong sự sống, sự chết, và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, và những gì Ngài đã làm trong đời sống của họ.

Hội thánh của Đức Chúa Giê-su Christ là một cộng đồng thờ phượng, được Chúa kêu gọi để “xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng qua Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:5). Lòng biết ơn Chúa được bày tỏ trong sự thờ phượng của cộng đồng đã biến đổi lòng và tâm trí của con người giống như bản tính của Đức Chúa Trời và chuẩn bị họ để phục vụ.

Bài học tuần này tập trung vào ý nghĩa của sự thờ phượng và sự thờ phượng đã bảo tồn sự hiệp nhất giữa các tín đồ trong Đức Chúa Giê-su thế nào.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 123

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:35 PM 12/14/2018

End: 04:35 PM 12/15/2018