CHÚA GIÊ-SU TRONG HOẠN NẠN


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

KHI XUNG ĐỘT XẢY RA (Bài Học 7, 10 Tháng 11- 16 Tháng 11, 2018)

CÂU GỐC: “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 3:27, 28).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 6:1-6; Công vụ 10:1-23; Ma-thi-ơ 5:17-20; Công vụ 11:3-24; Công vụ 15:1-22; A-mốt 9:11, 12.

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của bất kỳ cộng đồng Cơ Đốc nào là duy trì sự hiệp nhất khi có những khác biệt về ý kiến trong các vấn đề liên quan đến danh tính và sứ mạng của hội
thánh. Những khác biệt này có thể dẫn đến hậu quả hủy hoại.

Các cộng đồng Cơ Đốc ngày nay không khác gì những cộng đồng chúng ta thấy trong Tân Ước. Con người là con người, và các sự khác biệt, ngay cả những điều quan trọng sẽ đến. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên phải đối diện với một số xung đột xảy ra từ các thành kiến giữa cá nhân và từ các sự khác biệt nghiêm trọng về việc giải nghĩa các câu chuyện và thực hành của Cựu Ước. Những xung đột này có thể đã phá hủy hội thánh trong giai đoạn thơ ấu nếu không có các sứ đồ và các nhà lãnh đạo quan tâm tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và Kinh Thánh để giải quyết những căng thẳng này.

Một vài tuần trước, chúng ta đã nghiên cứu làm thế nào hội thánh ban đầu đã kinh nghiệm sự hiệp nhất. Tuần này chúng ta học về cách hội thánh ban đầu giải quyết những xung đột làm suy yếu sự hiệp nhất và đe dọa sự sống còn của hội thánh. Những xung đột này là gì, họ đã giải quyết thế nào, và ngày nay chúng ta có thể học được gì từ những kinh nghiệm đó?


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 26

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:39 PM 11/16/2018

End: 04:38 PM 11/17/2018