ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 26, 2019 #dokinhthanh

Tuần 26: Từ ngày 23 – 29 tháng 6, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Gióp 34 – Thi thiên 30

Click vào link sau: https://forms.gle/453rdbAoun6spyd56


Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 25, 2019 #dokinhthanh

Tuần 25: Từ ngày 16 – 22 tháng 6, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Gióp 5 – Gióp 33
 
1. Gióp nói lên tấm lòng trung tín với Chúa như thế nào?
c) Dẫu Ngài giết con, con vẫn tin tưởng nơi Ngài (Gióp 13:15)
 
2. Gióp nói gì với các người bạn của mình?
d) Các anh an ủi tôi gây thêm phiền toái (Gióp 16:1-2)
 
3. Gióp ao ước điều gì hơn là ý muốn của mình?
b) Lời Chúa (Gióp 23:12)
 
4. Tại sao Ê-li-hu ngại góp ý kiến?
c) Vì trẻ tuổi (Gióp 32:6-7)
 
5. Ai là tác giả sách Gióp?
a) Môi-se (*)
 

YOUTH RUSH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 22 tháng 6, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

LÀM CHO LÒNG QUAY VỀ (Bài Học 13, 22 Tháng 6 – 28 Tháng 6, 2019)

CÂU GỐC: “Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy” (Ma-la-chi 4:5, 6).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ma-la-chi 4:5, 6; Ma-thi-ơ 11:14, 15; 17:10; 1 Các Vua 16:29–17:24; 1 Các Vua 18:20–45; Ma-thi-ơ 3:2.

Cuộc sống chúng ta trải qua nhiều giai đoạn. Đôi khi có những giai đoạn mọi sự đều tốt đẹp; nhưng cũng có những lúc không êm đềm. Có khi những gia đình hòa thuận và vững mạnh; và cũng có khi chúng mong manh và ngay cả đổ vỡ.

Dầu trong giai đoạn nào, hay thời kỳ nào, dầu tình trạng nào trong đời sống cá nhân hay gia đình mình, chúng ta phải luôn nhớ mình cần sống trong ánh sáng của các lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Và chúng ta phải níu kéo và cầm chắc các lời hứa ấy bằng tất cả tấm lòng, linh hồn, và sức mạnh của mình, bởi vì, chung cuộc, chỉ có các lời hứa ấy là niềm hy vọng duy nhất cho chúng ta. Nhưng chúng là một niềm hy vọng quí báu vô cùng. Lời của Đức Chúa Trời thấm ra thành những những lời hứa, những lời hứa mà cho dầu ở bất cứ trong giai đoạn nào của đời mình hay của gia đình mình, chúng ta vẫn có thể trông cậy các lới hứa ấy – cho chính bản thân, cho gia đình, cho hội thánh của mình.

Trong bài học cuối của ba tháng nầy, chúng ta sẽ xem thử một vài câu chuyện, những lời hứa, và các kinh nghiệm cuộc sống trong Kinh Thánh. Khi đọc lại những sự việc nầy, chúng ta cũng sẽ rút được những bài học cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta là ai chăng nữa, dầu ở nơi nào và đang sống trong giai đoạn nào của cuộc đời mình, chúng ta cũng có những sự tranh đấu, sợ hãi, âu lo. Nhưng may mắn cho chúng ta vì chúng ta thờ lạy và phụng sự một Đức Chúa Trời là Đấng biết được những gì đang trải qua trong đời sống mỗi đứa con của Ngài

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 98

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 08:03 PM 06/28/2019

End: 08:03 PM 06/29/2019