Links / Liên Kết Websites

www.adventist.org
Seventh-day Adventist Church (Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm). Website do Toàn cầu tổng hội thực hiện.

tiengnoihyvong.org
Trang nhà này chứa tất cả những Nguyệt san Tiếng Nói Hy Vọng, bài giảng, và trả lời những câu thắc mắc về Kinh Thánh.

tinhuu.net
Website tin tức các Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam hải ngoại do Trưởng lão Tăng Tấn Thi thực hiện.

codocphuclam.org
Website của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Phú Nhuận do Ban Thanh Niên phát triển và quản lý.

Bài Học Sa-bát
Đây là bài học hằng tuần được trích trong quyển sách Bài học Sa-bát do Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm soạn thảo, và trong website này gồm có tất cả những bài học trường Sa-bát xưa nay được lưu trữ để nghiên cứu.

muoicuadat.org
Nguyệt san Muối Của Đất do Ban Thanh Niên Hội Thánh CĐPL Phú Nhuận chủ biên.