Lương Thực Từ Trời

Những người I-Sơ-Ra Ên đã từng sống trong một giai đoạn khốn khó. Họ vừa mới trốn thoát khỏi xứ Ai-Cập, nơi họ đã bị giam giữ làm nô lệ trong nhiều thập niên. Thuở đó, có khoảng 2 triệu người  dân I-Sơ-Ra Ên gồm cả đàn ông, đàn bà và con nít theo Chúa đến được vùng sa mạc Sinai, sạch cạn không còn chút lương thực. Trong cơn tuyệt vọng, họ bắt đầu than van và hoài nghi về Chúa, người đã luôn ở bên cạnh họ và hướng dẫn họ trốn thoát cảnh nô lệ.

Nghe có vẻ quen quen? Bạn biết đấy, thật là dễ để đặt niềm tin nơi Chúa khi mọi chuyện xuông sẻ, tốt đẹp. Nhưng nếu mọi thứ đắt đỏ trong lúc tài chánh thiếu hụt, nhiều khi chúng ta sẽ tự hỏi không biết Chúa có thực sự quan tâm về những gì xảy đến với chúng ta?

Nhưng Chúa đã ở cùng với dân I-Sơ-Ra Ên trong suốt quãng hành trình gian khổ. Họ chỉ cần hiểu được bài học đó. Chúa phán, “Đức Giê-Hô-Va bèn phán cùng Môi-Se rằng: Nầy ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng” (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 16:4). Chúa đã giữ lời. Ngài đã làm mưa “lương thực từ trời” – Bánh mì từ Thiên Đàng – trong suốt những năm tháng dài của cuộc hành trình trong sa mạc.

Từng ngày một

Một bài học cho chúng ta ở đây là: Giống như dân I-Sơ-Ra Ên năm xưa, chúng ta cần phải học sự tín nhiệm Thiên Chúa từng ngày một. Kinh Thánh nói, “Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, Sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu” (Phục-Truyền Luật-Lệ Ký 33:25)
 
Chúng ta học tín nhiệm Chúa bằng cách cầu nguyện với Ngài và học hỏi lời Ngài qua Kinh Thánh hằng ngày. Bạn không sống một đời sống Cơ Đốc nếu bạn không làm những chuyện này, giống như bạn sống mà không ăn vậy. Và, nhớ là không ai có thể ăn dùm bạn, bạn không thể lệ thuộc vào kẻ khác trong phần ăn tâm linh của bạn.

Học Kinh Thánh mỗi ngày và cầu nguyện đều đặn, chính là thực phẩm cho linh hồn của bạn. Những thứ đó sẽ nuôi dưỡng và tạo cho bạn sức mạnh trong nhu cầu hàng ngày. Chúa đang mời bạn “Khá nếm thử xem Đức Giê-Hô-Va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu nơi mình Ngài! (Thi-Thiên 34:8)

By Bob DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch