Sabbath 11/21/09

Bài chia xẻ của Minh Merideth: Ơn Phước Của Sự Dâng Hiến 

Nhạc Đặc Biệt: Ca Đoàn Trường San Gabriel Academy

Christmas Song 1

Christmas Song 2

Mary Did You Know?