ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 47, 2019 #dokinhthanh

Tuần 47: Từ ngày 17 – 23 tháng 11, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Công vụ 14 – Rô-ma 7

Click vào link sau: https://forms.gle/zwCQQRnfR9UKsifr6

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 47, 2019 #dokinhthanh

Tuần 47: Từ ngày 17 – 23 tháng 11, 2019

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Công vụ 14 – Rô-ma 7

1. Ai đã bị ném đá tại thành Lít-rơ và tưởng rằng người đã chết?
b) Phao-lô (Công vụ 14:19)

2. Phao-lô và Si-la làm gì trong tù lối nửa đêm?
a) Cầu nguyện và ca hát (Công vụ 16:25)

3. Sứ đồ Phao-lô nói trước những chuyện gì sẽ xảy ra khi người rời khỏi thành Ê-phê-sô?
b) Muông sói dữ tợn đến trong vòng anh em (Công vụ 20:29)

4. Trước khi Phao-lô theo Đức Chúa Giê-su thì người thuộc về nhóm tôn giáo nào?
c) Pha-ri-si (Công vụ 23:6)

5. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời khiến con người làm gì?
d) Ăn năn tội lỗi (Rô-ma 2:4)

LỄ TẠ ƠN

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 30 tháng 11, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...THỜ LẠY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA (Bài Học 10, 30 Tháng 11 – 6 Tháng 12, 2019)

CÂU GỐC: “Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời!” (E-xơ-ra 3:11).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Nê-hê-mi 12:27–47; 1 Sử Ký 25:6–8; 1 Giăng 1:7–9; Giăng 1:29, 36; 1 Cô-rinh-tô 5:7; Hê-bơ-rơ 9:1–11.

Câu gốc của tuần nầy cho chúng ta thấy cách người Hê-bơ-rơ thờ phượng và lối họ dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài không ngơi. Trong năm 515 TC người ta đã có cuộc liên hoan để mừng một đền thờ mới đã được hoàn tất (E-xơ-ra 6:15-18) và rồi, 60 năm sau, người ta lại có một cuộc liên hoan để mừng sự cung hiến các bức tường thành Giê-ru-sa-lem nay cũng làm xong (Nê-hê-mi 6:15-7:3; 12:27 cho đến cuối sách).

Tiếp theo các bản liệt kê dòng dõi và dân số ghi lại trong Nê-hê-mi 11 và 12, tác giả sách nầy chuyển sang thời gian người ta tổ chức liên hoan việc hoàn tất và cung hiến các bức tường thành. Theo phong tục thời xưa, người ta cung hiến lên cho Đức Chúa Trời những thứ như: đền thờ, một bức tường thành, và cả những tòa nhà văn phòng chính phủ. Mỗi một cuộc cung hiến như vậy được tổ chức cẩn thận và rầm rộ với đủ loại nhạc cụ, ca hát, dâng của lễ tạ ơn, tiệc tùng vui mừng, và sự làm cho thanh sạch của dân sự. Vua Đa-vít đã thành lập một nghi lễ dâng con vật hy sinh trong mỗi cuộc lễ cung hiến; các vua tiếp theo của dân Y-sơ-ra-ên cũng bắt chước theo lệ ấy. Vua Sô-lô-môn đã làm các lễ cung hiến nầy khi ông mang rương giao ước vào trong đền thờ (1 Các Vua 8:5).

Tuần nầy chúng ta học để xem cách người ta thờ phượng Chúa như thế nào trong các lễ nầy và chúng ta là những người cũng cùng thờ lạy một Đức Chúa Trời như họ, có học theo được điều gì về cách thờ phượng Chúa hay không.

 


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 65

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:33 PM 12/06/2019

End: 04:34 PM 12/07/2019