ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 42, 2019 #dokinhthanh

Tuần 42: Từ ngày 13 – 19 tháng 10, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ma-thi-ơ 25 – Mác 11

Click vào link sau: https://forms.gle/cvg1qateFvMoQpwE9

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 41, 2019 #dokinhthanh

Tuần 41: Từ ngày 6 – 12 tháng 10, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ma-thi-ơ 10 – 24

1. Những ai mệt mỏi và gánh nặng đến cùng Chúa thì Ngài ban cho điều gì?
c) Yên nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28)

2. Đức Chúa Giê-su nói về mình (Con người) còn tôn trọng hơn ai?
d) Giô-na & Sa-lô-môn (Ma-thi-ơ 12:41-42)

3. Sau khi Chúa Giê-su giải tán đám đông thì Ngài đi đâu?
c) Cầu nguyện (Ma-thi-ơ 14:23)

4. Khi Chúa Giê-su hỏi môn đồ rằng dân chúng nói Ngài là ai, thì môn đồ trả lời?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Ma-thi-ơ 16:14)

5. Chúa dạy Phi-e-rơ hãy tha thứ bao nhiêu lần?
c) Bốn trăm chín mươi lần (Ma-thi-ơ 18:21-22)

 

HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT THÁNH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 12 tháng 10, 2019 tại Hội Thánh El Monte.
Chia sẻ Kinh Thánh: Ông Nguyễn Minh Trí

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài Học 3, 12 Tháng 10 - 19 Tháng 10, 2019)

CÂU GỐC: “Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (E-xơ-ra 7:27).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: E-xơ-ra 7:10; Nê-hê-mi 1:1–11; Đa-ni-ên 9:24–27; Đa-ni-ên 8; Rô-ma 8:28, 29; Rô-ma 9; Xuất Ê-díp-tô Ký 3, 4.

Đức Chúa Trời có kêu gọi mỗi người làm một phận sự cho Ngài? Chúa có dùng một tiêu chí nào để định người nầy đủ điều kiện hay xứng đáng hơn người khác cho một phận sự hay chức vụ nào đó không? Có thể nào các tiêu chuẩn theo loài người khác với các tiêu chuẩn trong mắt Chúa không? Nhiều người trong chúng ta có thể đồng ý, nhất là với hai câu hỏi cuối ghi trên.

Có những lúc mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta, qua học vấn, huấn luyện hay kinh nghiệm, để chúng ta sẵn sàng cho một chức vụ nào đó; hoặc có lúc Ngài chọn chúng ta là người hầu việc Chúa vì chúng ta sẵn lòng và khiêm nhường. Nhưng đôi khi, không dễ cho chúng ta biết được sự kêu gọi Chúa có cho mình là gì và vào thời điểm nào. Tuy vậy, Kinh Thánh cho chúng ta thấy bao nhiêu là câu chuyện của những người được Chúa chọn cho một công tác đặc biệt nào đó.

Thật kỳ thú là cả hai ông E-xơ-ra và Nê-hê-mi đã được Chúa gọi để giao phó một công tác đặc biệt cho Ngài: xây dựng lại những gì đã đổ nát và hoang tàn. Tuy nhiên muốn xây dựng lại cần rất nhiều ngành chuyên môn và qua nhiều giai đoạn quan trọng. Trước hết phải thu thập một đoàn người và hướng dẫn họ trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại đền thờ và thành phố. Đồng thời, họ cần phải dạy dỗ toàn dân lại về Đức Chúa Trời, về mối tương quan họ phải có với Ngài. Quả là một công tác thật vĩ đại và quan trọng.


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 98

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:05 PM 10/18/2019

End: 06:04 PM 10/19/2019