Contact Us

El Monte Vietnamese Seventh-day Adventist Church

4114 Peck Rd. El Monte, CA   91732     (map)   

P.O. 5704, El Monte, CA 91734

(626) 454-1304
(626) 422-6841 (cell)

 

 


Pastor (Mục sư):  Nguyễn Khắc Vinh         vk.nguyen@sbcglobal.net

Treasurer (Thủ quỹ):  Minh Merideth

Secretary (Thư ký): Phụng Nguyễn

Church Elder (Trưởng lão): Nguyễn Thị Ngọc Liên

Ministry Leaders (Mục vụ): 

  Ban thờ phượng tiếng Việt / Trường Sa-bát - Nguyễn Minh Trí

   Ban thờ phượng tiếng Anh / Thanh niên - Đoàn Quốc Vương

  Ban Nam Giới - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

  Ban phụ nữ - Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Kezia)

   Ban Thanh Niên tiếng Anh - Nguyễn Thị Ngọc Liên

   Ban thiếu nhi - Nguyễn Ly Lan

  Trường Việt ngữ - Lưu Ngọc Thanh

  Ban Chứng Đạo - Jessica Trịnh

  Ban Thăm viếng - Hoàng Lâm Trinh

  Ban phục vụ cộng đồng - Kevin Nguyễn Phụng

 

Worship Services

 

Chương trình thờ phượng của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte được tổ chức mỗi Thứ Bảy (Sa-bát) để hội chúng ca ngợi, tạ ơn, học Lời Chúa, ăn năn, và tiếp nhận Chúa. Trong những buổi thờ phường hằng tuần có hát thánh ca, cầu thay, nghe làm chứng, có nhạc đặc biệt, và lời giảng luận. Hội thánh có hai buổi thờ phượng: giờ bằng tiếng Việt và giờ bằng tiếng Anh.

Ngoài giờ thờ phượng cũng có những giờ nghiên cứu Kinh Thánh cho các lớp như tráng niên, thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi, và nhi đồng. Học Kinh Thánh là một điều rất quan trọng trong việc giúp đở mỗi người trau dồi đời sống tâm linh của mình.

Sau giờ thờ phượng và nghiên cứu giáo lý, hội thánh tổ chức buổi thông công qua những bữa ăn cộng đồng nhằm mục đích để xây dựng tình bằng hữu.

Xin mời các bạn đến viếng thăm hội thánh để tìm hiểu lời Chúa hoặc được sự giúp đở.Tiếng Việt:
Thờ Phượng                  10:15am - 11:30am
Nghiên Cứu Giáo Lý       11:30am - 12:30pm

English:

Bible Study                   10:15am - 11:30am
Worship                        11:30am - 12:30pm