Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

ĐỨC THÁNH LINH VÀ ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG (full)

Mục Lục & Nhập đề
1. ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH (31 Tháng 12 – 6 Tháng 1)
2. ĐỨC THÁNH LINH: LÀM VIỆC TRONG HẬU TRƯỜNG (7 Tháng 1 – 13 Tháng 1)
3. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI (14 Tháng 1 – 20 Tháng 1)
4. ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? (21 Tháng 1 – 27 Tháng 1)
5. PHÉP BÁP-TÊM VÀ SỰ ĐẦY TRÀN ĐỨC THÁNH LINH (28 Tháng 1 – 3 Tháng 2)
6. ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỐNG CUỘC ĐỜI THÁNH THIỆN (4 Tháng 2 – 10 Tháng 2)
7. TRÁI CỦA THÁNH LINH (11 Tháng 2 – 17 Tháng 2)
8. NHỮNG SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH (18 Tháng 2 – 24 Tháng 2)
9. ĐỨC THÁNH LINH VÀ HỘI THÁNH (25 Tháng 2 – 3 Tháng 3)
10. ĐỨC THÁNH LINH, KINH THÁNH, VÀ SỰ CẦU NGUYỆN (4 Tháng 3 – 10 Tháng 3)
11. ĐỪNG LÀM BUỒN VÀ CHỐNG ĐỐI ĐỨC THÁNH LINH (11 Tháng 3 – 17 Tháng 3)
12. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH (18 Tháng 3 – 24 Tháng 3)

Tác giả:
Frank M. Hasel

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Nguyễn Đăng Hưng
Lâm Kim Tuyết

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org