Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Được Cứu Chỉ Bởi Đức Tin – SÁCH RÔ-MA (FULL)

MỤC LỤC & Nhập Đề
1. SỨ ĐỒ PHAO-LÔ Ở THÀNH LA MÃ (30 Tháng 9 – 6 Tháng 10, 2017)
2. SỰ TRANH CÃI (7 Tháng 10 – 13 Tháng 10, 2017)
3. MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI (14 Tháng 10 – 20 Tháng 10, 2017)
4. ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN (21 Tháng 10 – 27 Tháng 10, 2017)
5. ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM (28 Tháng 10 – 3 Tháng 11, 2017)
6. A-ĐAM VÀ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU (4 Tháng 11 – 10 Tháng 11, 2017)
7. CHIẾN THẮNG TỘI LỖI (11 Tháng 11 – 17 Tháng 11 , 2017)
8. AI LÀ NGƯỜI TRONG RÔ-MA 7? (18 Tháng 11 – 24 Tháng 11, 2017)
9. “NHỮNG KẺ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST” (25 Tháng 11 – 1 Tháng 12, 2017)
10. CON CÁI CỦA LỜI HỨA (2 Tháng 12 – 8 Tháng 12, 2017)
11. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN (9 Tháng 12 – 15 tháng 12, 2017)
12. ĐÁNH BẠI ĐIỀU ÁC BẰNG CÁCH LÀM ĐIỀU THIỆN (16 Tháng 12 – 22 tháng 12, 2017)
13. SỐNG ĐỜI CƠ ĐỐC NHÂN (23 Tháng 12 – 29 Tháng 12, 2017)

Tác giả:
Nhân viên Ban Biên Soạn Bài Học Sa-bát

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truong-sabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org