Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 1 | Tháng 12 | Tháng 3  -  Năm 2019

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)
SÁCH KHẢI HUYỀN (Bài Học Sa-bát Quý 1 – 2019) - FULL

Mục Lục & Nhập Đề
1. PHÚC ÂM GIẢNG RA TỪ ĐẢO BÁT-MÔ (29 Tháng 12 – 4 Tháng 1, 2019)
2. GIỮA NHỮNG CHÂN ĐÈN (5 Tháng 1 – 11 Tháng 1, 2019)
3. THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHO 7 HỘI THÁNH (12 Tháng 1 – 18 Tháng 1, 2019)
4. XỨNG ĐÁNG THAY CHIÊN CON! (19 Tháng 1 – 25 Tháng 1, 2019)
5. BẢY DẤU ẤN (26 Tháng 1 – 1 Tháng 2, 2019)
6. DÂN ĐƯỢC ĐÓNG ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2 Tháng 2 – 8 Tháng 2, 2019)
7. BẢY TIẾNG KÈN (9 Tháng 2 – 15 Tháng 2, 2019)
8. SA-TAN, KẺ THÙ BỊ THUA TRẬN (16 Tháng 2 – 22 Tháng 2, 2019)
9. SA-TAN VÀ ĐỒNG MINH CỦA HẮN (23 Tháng 2 – 1 Tháng 3, 2019)
10. PHÚC ÂM ĐỜI ĐỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2 Tháng 3 – 8 Tháng 3, 2019)
11. BẢY TAI HỌA SAU CÙNG (9 Tháng 3 – 15 Tháng 3, 2019)
12. SỰ ĐOÁN PHẠT CHO BA-BY-LÔN (16 Tháng 3 – 22 Tháng 3, 2019)
13. “TA SẼ LÀM MỚI LẠI MỌI SỰ” (23 Tháng 3 – 29 Tháng 3, 2019)

Tác giả:
Rank Stefanovic, PhD

Dịch giả:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Trương Kimchi
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truongsabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org