Ai là người chỉ huy? 

Có một viên chức lãnh đạo cao cấp bị mất ngủ vì đang gặp một số vấn đề khó khăn. Ông ta rời khỏi giường, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng. Người trợ lý của ông thấy đêm đã khuya mà đèn trong phòng còn sáng nên đến gõ cửa, hỏi xem ông có cần sai bảo gì không? Vị lãnh đạo trả lời: “Những vấn đề rắc rối trên chính trường quốc tế đang là nguyên nhân chính khiến ta mất ngủ. Nhà ngươi không thể giúp gì cho ta được đâu”

Viên trợ lý hỏi: “Thưa Ngài, cho phép tôi hỏi Ai là người lo mọi việc trên thế gian này trước khi Ngài nắm quyền hành?”

“Ta nghĩ chắc có lẽ là Chúa”

“Và thưa Ngài, Ai sẽ lo những chuyện trên trái đất này sau khi Ngài ra đi”

“Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ có Chúa lo”

“Vậy thưa Ngài, tại sao Ngài không giao hết mọi việc cho Chúa trong chốc lát để Ngài có thể thanh thản ngủ yên đêm nay?”

Hãy tin nơi Ngài

Kinh Thánh cho ta biết rằng Chúa Giê-Su, con của Đức Chúa Trời: “… bằng chính lời quyền phép của Ngài …nâng đỡ muôn vật trên thế gian” (Hê-Bơ-Rơ 1:3). Ngài đang kiểm soát tất cả mọi việc trên thế gian. Bạn có thể tín nhiệm Chúa. Bạn có thể an tâm giao phó cuộc sống bạn cùng tất cả những hoạch định tương lai nữa cho Ngài.

Đức Giê-hô-va phán: “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”. (Giê-Ra-Mi 29:11)

Chúa đã hứa không bao giờ để ta lẻ loi. Và không có gì vững chắc cho bằng lời hứa của Ngài: “…lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.(1Phi-E-Rơ 5:7)

Bạn có vấn đề gì không thể giải quyết được? Có gánh nặng nào trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi? Bạn có thể an tâm giao phó những khó khăn trong cuộc sống bạn ngay bây giờ cho một người duy nhất hiểu biết mọi chuyện để Ngài lo cho bạn. Kinh Thánh nói:“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-Phê-Sô 3:20).

Ngài đang lấy làm lạ vì sao bạn chưa hỏi xin Ngài!

By Bob DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch