Những hạt ngũ cốc thiêng liêng

Trong lúc dùng điểm tâm mỗi sáng, tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lũ chim quây quần bên nhau quanh cái máng gỗ nhỏ đựng thức ăn sau vườn. Chúng rất mánh mung, xô đẩy nhau dành chỗ tốt để có thể mổ được nhiều hạt ngũ cốc hầu cho có được một ngày thật no nê.

Loài chim trông lúc nào cũng linh hoạt trong việc tìm tòi thức ăn. Chúng liếc trên, nhìn dưới, luôn tranh dành cùng đồng loại cũng như với các loài thú khác ăn cùng một loại thực phẩm như chúng. Chừng nào mà cái máng gỗ chứa ngũ cốc còn đầy thì lũ chim luôn quây quần ở đó để thi nhau thưởng thức một cách thoải mái, cho đến khi không còn một hạt nào trong cái máng gỗ cũ; nhưng nếu một ngày nào đó mà tôi lỡ quên đổ vào thì chẳng thấy tăm hơi bọn chúng đâu cả.

Tìm kiếm và chấp nhận

Tôi thường tự nói với mình rằng: có phải chúng ta quá may mắn khi Chúa chẳng bao giờ quên ban thực phẩm lúc nào cũng tràn đầy trong cái máng chứa thức ăn hàng ngày của chúng ta. Ngài luôn cho ta đầy rẫy những hạt giống thiêng liêng mà chúng ta cần có trong cuộc sống. Nhưng chúng ta giống như loài chim, cần phải liên tục siêng năng tìm kiếm và chấp nhận những hạt ngũ cốc thiêng liêng mà Chúa ban cho. Kinh Thánh nói “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-Thiên 119:105) và “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi” (Thi-Thiên 119:103)

Ngày tháng trôi qua như chim bay, thật dễ dàng để tự nói với mình rằng ngày mai ta sẽ nghiên cứu Kinh Thánh hay để đến chiều tối rảnh ta sẽ dâng lời cầu nguyện. Rồi chẳng bao lâu sau, chúng ta cảm thấy tâm linh mình ở trong trạng thái trống rỗng và ta bắt đầu phản đối ầm ĩ về những hạt giống mà chỉ có Chúa mới có thể cung cấp cho ta.

Vậy thì ngay từ hôm nay, tại sao chúng ta không bắt đầu lại bằng cách đặt ưu tiên hàng đầu việc thưởng thức món ngũ cốc tâm linh từ máng ăn của Chúa. Từ đó sẽ hình thành những thói quen tốt để dẫn dắt chúng ta đến sự thông công với Chúa và tiến gần đến bên Ngài hơn. Điếu tốt nhất là việc này ta hoàn toàn chẳng mất gì cả, và không giống như loài chim, bạn không cần phải tranh dành nhau để được cảm tình của Chúa.  

By Benjamin DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch