Summer Tour to Mount Zion, Bryce Caynon, and Havasu Lake from July 2nd – July 4th

Ban tổ chức thông báo - Announcement from the officers

 • Xe Bus sẽ khởi hành đúng 7:00am ngày 2 tháng 7 tại Hội Thánh El Monte (4114 Peck Road, El Monte, CA 91732 - đi vào cổng đường Bryant Road). The Bus will start leaving at 7:00am - 2nd July @ El Monte church.
 • Tất cả thành viên đã ghi danh xin có mặt tại Hội Thánh El Monte trước 6:00am ngày 2 tháng 7, xe bus sẽ không chờ đợi thành viên đến trễ... Please be at El Monte Church before 6:00am on 2nd July Please be on time, we won’t wait for those who come late…
 • Quí vị nào muốn nghỉ lại tối thứ Bảy tại Hội Thánh El Monte xin vui lòng thông báo để sắp xếp chỗ ngủ (Xin nhớ mang theo Sleeping bag). For those who want to stay overnight at El Monte Church on Saturday night, please contact ASAP (Please bring your own Sleeping Bag) 
 • Ghi danh nhận áo, nón, thẻ tên, chương trình… nơi cô Túy Hoa (951-733-7460) từ 7:00pm – 10:00pm ngày 1 tháng 7 và 5:00am - 6:00am ngày 2 tháng 7. Check-in to receive your T-shirt, hat, name tag, program sheet… with Mrs. Túy Hoa (951-733-7460) Register open from 7:00pm – 10:00pm 1st July and 5:00am - 6:00am 2nd July. 
 • Những vật dụng cần thiết mang theo - Personal Belonging you might need: Sunblock / Hiking / Walking shoes / Shorts / Sweaters / Swiming Clothing / Water bottle / Sun glasses / Personal toiletries / 1 luggage & 1 backpack
 • Liên Lạc:
  • Jesse Aroyo: 951-201-4849
  • MS Toàn Quách: 503-935-9373
  • Nguyễn Đăng Hưng: 858-695-4819
  • John Huynh: 626-283-1341
  • Cô Túy Hoa: 951-733-7460Church Bus Tour (Hành Trình)
Zion & Bryce National Parks
Summer 2017

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 7 (Sunday)
     6:00AM - Điểm tâm (Breakfast)
     7:00AM - Khởi hành (Depart) - 260 mi (5 hrs)
     12:00PM - Ăn trưa (Lunch) in Las Vegas (tự túc)
     1:00PM - Đi (Leave) for Valley of Fire - 50 mi (1 hrs)
     4:30PM - Đi (Leave) for St. George - 90 mi (1.5 hrs)
     6:00PM - Ăn chiều (Dinner) at Golden Corral
     7:00PM - Đến khách sạn (Arrive) Comfort Inn, St. George, UT

Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 (Monday)
     6:00AM - Điểm tâm (Breakfast)
     7:00AM - Khởi hành (Depart) for Zion National Park - 54 mi (1 hr)
     12:00PM - Ăn trưa (Lunch) at the park (tự túc)
     1:30PM - Đi (Leave) for Bryce Canyon - 77 mi (1.5 hr)
     5:30PM - Đi (Leave) for Cedar City, UT - 70 mi (1.5 hr)
     7:00PM - Ăn chiều (Dinner) at Hong Kong Buffet
     8:00PM - Đi (Leave) for hotel - 55 mi (1 hr)

Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 (Tuesday)
     6:00AM - Điểm tâm (Breakfast)
     7:00AM - Khởi hành (Depart) for Havasu Lake - 267 mi (5 hrs)
     12:00PM - Ăn trưa (Lunch) (tự túc)
     3:00PM - Đi (Leave) for Loma Linda - 230 mi (4hrs)
     7:00PM - Ăn chiều (Dinner) at Golden Corral
     8:00PM - Đi (Leave) for El Monte - 40 mi (45 min)
     9:00PM - Về đến Nhà thờ El Monte (Arrive at church)