Chiến Thắng Sự Cám Dỗ

Mọi cám dỗ là cơ hội để bạn trau giồi đời sống tâm linh. Kinh Thánh nhắc nhở, “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài” (Gia-cơ 1:12).

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu bạn hiểu được tác động của sự cám dỗ thì mới chiến thắng nó. Sa-tan dùng cùng một chiến lược và mưu mẹo kể từ buổi sáng thế. Từ A-đam, Ê-va vả cả Đức Chúa Giê-su, Sa-tan dùng bốn bước. Nó biết sự mong muốn của con người (Mác 7:21-23), rồi nó gieo sự nghi ngờ (Hê-bơ-rơ 3:12), và nó cũng lừa dối (Giăng 8:44; Sáng thế Ký 3:4, 5), cuối cùng nó làm cho chúng ta bất tuân mạng lịnh của Chúa (Gia-cơ 1:14-16). Rốt cuộc chúng ta phạm tội.

Có một câu Kinh Thánh an ủi bạn khi đối diện với sự cám dỗ. “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13b). Trong mọi sự cám dỗ, lúc nào cũng có đường thoát. Chúa sẽ không cho phép bất cứ sự cám dỗ nào đến với chúng ta mà không thể vượt qua được.

Bốn điều bạn cần biết để chiến thắng sự cám dỗ:

(1) Nhìn nhận bạn có thể vấp ngã

Đừng bao giờ tự phụ rằng Sa-tan không thế cám dỗ bạn, và đừng tự tin là bạn sẽ vượt qua mọi thử thách. “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng.

Chúa dạy trong Châm ngôn đoạn 14 câu 16 rằng, “Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác.” Nếu bạn chơi với lửa thì một ngày nào bạn sẽ bị phỏng lửa. Tìm cách tránh xa sự cám dỗ dễ hơn tìm cách thoát khỏi sự cám dỗ.

(2) Hãy chuyển sự suy nghĩ đến điều tốt

Mỗi khi bạn cố gắng ngăn chặn một ý tưởng nào đó trong tâm trí, chúng ta khiến nó đi sâu vào trí nhớ hơn. Cho nên tất cả sự cám dỗ bắt đầu từ tư tưởng. Kinh Thánh có chép, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra” (Châm ngôn 4:23).

Để tránh khỏi suy nghỉ những điều cám dỗ, sứ đồ Phao-lô dạy, “Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

(3) Chia sẻ những yếu đuối cho người bạn tin kính

Trước hết, bạn đừng nghĩ rằng chỉ có bạn phạm tội vì Kinh Thánh nói, “mọi người điều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Cho nên đừng ngại ngùng chia sẻ những yếu điểm của mình. Tại sao cần chia sẻ với người khác mà không tự giải quyết? Chúa biết đôi lúc bạn không thể vượt qua sự thử thách, cho nên Chúa nhắc nhở, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên” (Truyền đạo 4:9, 10).

Hãy đừng che đậy nó, hãy phơi bày ra để giải quyết.

4) Hãy chống trả ma quỷ

Kinh Thánh dạy, “Hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Làm sao chúng ta có thể đối chọi với ma quỷ? Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17, dạy hai điều, “Hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” Trước hết, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều nầy cho ta thấy là bạn cần Ngài giúp đỡ. Điều thứ hai là dùng lời Chúa để làm vũ khí. Hầu như mọi cám dỗ, khi nhờ quyền lực của Chúa và đọc lời Ngài, thì bạn sẽ chiến thắng.

Hiện nay trong chúng ta ai cũng đang bị cám dỗ, hãy quyết chí nhờ Chúa để chiến thắng sự cám dỗ.

 

                                                                                                                                                                                                                    Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

tnhv (Theo TNHV Số 123 - Tháng 9 / 2006)