Cuốn Sách Duy Nhất

Sự tha thiết tìm kiếm lời Chúa chưa bao giờ quan trọng như thời đại ngày nay. Đây là một thế hệ không thể làm ngơ, khi những người trẻ tuổi đang say sưa trong thế giới điên cuồng. Có thể nào họ nhận thức tầm quan trọng và sự nguy hiểm đang dồn dập đến cuộc đời họ.

Chưa từng bao giờ có những vấn đề trong thế hệ này đang lún sâu vào tư tưởng của con người. Chưa từng bao giờ, thế hệ trẻ được đoái xem và ghi nhận bởi các thiên sứ như ngày hôm nay. Cả thiên đàng háo hức chờ đón những cá tính đang được hình thành trong lòng họ. Những cá tính ấy có thể được thử thách, xem họ có thật sự đứng vững trước mặt Chúa hay bị lay chuyển theo lối sống hỗn loạn của thế giới ngày nay.

Trong một thời gian ngắn, Đức Chúa Trời phải làm việc cấp tốc. Ngài thúc giục những người trẻ tuổi có tài năng, có sự khôn ngoan, có thì giờ, và Ngài đặt họ vào những đảm trách để thực thi công việc Ngài giao phó. Chúa kêu gọi họ mạnh dạn theo Ngài chống lại sự bê tha, sự mê hoặc của thế gian, để trở thành những người đắc lực cho sứ mạng của Đức Chúa Trời. Những người này không thể nào sẵn sàng nếu không đặt cả tấm lòng và năng lực để chuẩn bị cho công việc tối cao.

Để nhận lãnh được ơn phước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trả một giá rất đắt. Những ai muốn trở thành nhà bác học lỗi lạc phải dày công tìm tòi và học hỏi. Những ai muốn trở thành nhà thần học thì phải nghiên cứu Kinh Thánh ngày đêm. Đó là cái giá cho bất kỳ ai muốn đạt được sự thành công. Họ có thể chia xẻ sự hiểu biết đó với những người khác, và phải trở thành những học sinh sốt sắng theo lời Chúa trong Thánh Kinh. Không có một con đường nào khác; họ phải tìm kiếm với sự cần mẫn, thích thú và cầu nguyện khi nghiên cứu lời Kinh Thánh. Đằng sau sự trao dồi và học hỏi, họ tìm thấy sự khôn ngoan, tình yêu thương và quyền lực thật vô tận.

Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cho mỗi Cơ Đốc nhân. Trong tất cả các sách, Kinh Thánh là sách cần tạo được sự hấp dẫn bởi các bạn thanh niên. Nếu được Đức Thánh Linh soi dẫn, họ không dễ dàng gục ngã trước những mánh khóe của Sa-tan và sẵn sàng chống lại mọi cám dỗ của thời đại tối tăm nầy.

Để ngăn ngừa sự cám dỗ, chúng ta phải thường xuyên nghiên cứu và suy gẫm lời hằng sống của Chúa. Đó là cách tốt nhất giúp chúng ta tìm được sự cứu rỗi trong thế gian đầy tội lỗi và cạm bẫy. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị hằng ngày đọc lời của Ngài.

“Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 5:39).

 

Phỏng dịch: Mục sư Nguyễn K. Vinh
Ellen G. White
That I May Know Him, tr. 194

tnhv (Theo TNHV Số 116 - Tháng 2 / 2006)