HỌC TIẾNG VIỆT VỚI CÔ TRANG LỆ THỦY

Cô Trang Lệ Thủy là giáo viên đã gắn bó với trường Việt Ngữ Cơ Đốc El Monte, suốt từ những ngày đầu thành lập trường Việt Ngữ Cơ Đốc. Hiện nay với vai trò là giáo viên lớp Một, cô Thủy luôn tìm những cách giảng dạy cho phù hợp với từng lứa tuổi và trình độ của học sinh, các em sinh ra và lớn lên tại đất Mỹ này. Có lần, cô tâm sự về việc giảng dạy của cô, về những năm trước khi cô đặt chân qua xứ người. Cô là giáo viên trung học, nên việc giảng dạy có phần khác hẳn so với các lớp sơ cấp mà cô tiếp xúc ở đây. Tuy thế cô cũng rất hăng say trong việc giảng dạy các em về tiếng nói cũng như về quê hương Việt Nam. Đó là những gì quý báu nhất, in sâu trong trái tim cô, khi cô rời xa quê hương. Với tất cả nhiệt tâm của cô đối với trường trong nhiều năm qua, cô đã để lại trong lòng mỗi học sinh ít nhiều những dòng chữ quê hương dịu dàng và rõ nét.

*Nếu quý vị muốn liên lạc với cô Trang Lệ Thủy, xin vui lòng gửi e-mail qua địa chỉ sumer1996@aol.com hoặc gọi điện thoại số 818-288-1682.

Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường