Hàng Thật

Vừa rồi tôi có nghe một nhân viên mật vụ kể lại kinh nghiệm của anh ta về tờ giấy bạc giả. Anh ta nói rằng trong thời gian anh được huấn luyện để nhận biết được thế nào là tờ giấy bạc giả, anh đã nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu. Nhưng một điều đặc biệt trong việc nghiên cứu của anh là anh chưa hề bao giờ nhìn thấy tờ giấy bạc giả nào cả. Anh ta chỉ chú tâm nhiên cứu về tờ giấy tiền thật mà thôi. Anh ta thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. Anh ghi lại trong trí nhớ của anh tất cả những đặc điểm về tờ giấy tiền thật này. Như vậy, khi anh có cơ hội nhìn thấy được tiền giả mạo thì anh sẽ nhận biết được ngay. Nhận biết được tiền giả không phải vì những đặc điểm của nó nhưng chính là do những đặc điểm mà tờ giấy bạc giả không có.

Điều này làm cho tôi suy nghĩ. Giả thử như người nhân viên mật vụ này đi nghiên cứu những phương cách nhận ra tiền giả ngược lại. Việc gì sẽ xảy ra nếu anh ta ngiên cứu từng chi tiết nhỏ của tờ giấy bạc giả? Vâng có thể nó dạy cho anh nhận biết được vài chi tiết đặc biệt của tờ giấy bạc giả. Nhưng tôi nghĩ phương cách nghiên cúu của anh ta rất là có lý và hữu hiệu hơn. Cách tốt nhất để nhận biết ra một thứ gì đó không phải là chính cống thứ thiệt là biết được thế nào là thứ thiệt, từ bên trong lẫn bên ngoài.

Thật và Giả

Tự nhiên câu chuyện này làm tôi suy nghĩ về sự tương phản của Thượng Đế và Sa-tan. Bạn biết rồi: thật và giả. Mỗi món quà thật và quý báu mà Chúa ban cho chúng ta thì Sa-tan cũng bắt chước giống y như vậy nhưng chỉ khác là đồ giả mạo thôi. Tại sao? Bởi vì âm mưu của Sa-tan là là muốn lừa dối vả muốn mọi người lẫn lộn với thật và giả. Sa-tan trộn lẫn thiện và ác chung với nhau, mới thoạt nhìn thì tưởng là tốt, nhưng cội rễ của nó thì thật là hư nát xấu xa. Một phương cách bịp bợm mà rất thành công cho Sa-tan. Hãy thử nghĩ xem, chúng ta đâu có thể bị lừa gạt một cách dễ dàng bởi những điều xấu. Có bao nhiêu trẻ em bị dụ dỗ để đi theo với người lạ bằng cách dọa nạt cho chúng sợ hãi và cảm thấy tính mạng bị đe dọa? Dĩ nhiên là không có em nào. Nhưng có biết bao nhiêu các trẻ em bị dụ dỗ và đi theo với người lạ chỉ vì nghe những lời thuyết phục dịu dàng ngon ngọt, và những người này còn mang theo cả chó con dễ thương cùng với bánh kẹo đầy túi để dụ các em.

Kinh Thánh là kho tàng châu báu về những lẽ thật mà chúng ta luôn luôn cần đến để soi dẫn cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu và học hỏi lời Chúa cặn kẽ từ trong ra ngoài, viết xuống cẩn thận những chi tiết cũng như ghi tạc trong trong đầu óc chúng ta về những đặc điểm chính về lời dạy Ngài là cách tốt nhất. Hầu khi chúng ta gặp phải những lời dụ dỗ giả dối của Sa-tan thì chúng ta có thể nhận biết ra ngay. Nghiên cứu về Sa-tan có thể giúp cho chúng ta được một phần nào trong việc nhận ra những việc làm gian ác của nó. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ lưỡng lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có khả năng và kiến thức để nhìn thấy được sự giả mạo và nhận diện ra được kẻ giả mạo. Không phải bởi những đặc điểm mà kẻ giả mạo có, nhưng bởi đặc điểm mà kẻ giả mạo không có.

"Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng thành ra nẻo sự chết." Châm Ngôn 16:25

 

Gwen Scott Simmons

Quách kim Lan phỏng dịch