Hãy Đi Bộ!

Có thể nào đi bộ giúp bạn tăng năng xuất hoạt động? Có thể như vậy, nhất là đối với những người giữ nhiệm vụ điều khiển.

Theo cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Arthur E. Kramer tại University of Illinois, đi bộ giúp các nhà quản trị tăng khả năng trù tính, thực hiện các kế hoạch và quyết định, kể cả những người chưa vận động từ lúc còn trẻ.

Sự “giải thích hợp lý” là vì người đi bộ hít dưỡng khí vào phổi, nhập vào máu, gia tăng sự tuần hoàn trên óc, giúp các nhà chỉ huy suy luận hữu hiệu. Như vậy, bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đi bộ!


Nature 1999; 400:418-419.

tnhv (Theo TNHV số 44 - Tháng 2 / 2000)