HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ CƠ ĐỐC EL MONTE

Cô Lưu Ngọc Thanh tham gia Trường Việt Ngữ Cơ Đốc từ năm 2006. Cô lãnh trách nhiệm điều hành Trường Việt Ngữ với mục đích phát triển chương trình nầy. Hằng tuần, vào mỗi sáng Chủ Nhật, cô luôn có mặt ở trường để ổn định phòng ốc, và gặp gỡ các phụ huynh khi họ mang con em đến trường. Ngoài việc chăm lo các học sinh, cô cũng lưu ý đến nhu cầu và ý kiến của các phụ huynh học sinh. Với sự cộng tác của quý thầy cô cũng như một số tín hữu của Hội Thánh, cô thường tổ chức những buổi sinh hoạt cho trường như Đố Vui Để Học, Lễ Mẹ, Lễ Tết , Lễ Mãn Khóa...để tạo cơ hội gặp gỡ giữa nhà trường và phụ huynh. Nhằm nâng cao việc giảng dạy, cô thường xuyên khuyến khích các giáo viên góp ý kiến trong chương trình học tập và phương cách giảng huấn. Mỗi năm, cô cũng tham gia các hoạt động của Trung Tâm Đại Diện Các Trường Việt Ngữ Nam California để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các trường khác. Cô Thanh nói đối với cô, Trường Việt Ngữ của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte là một nơi góp phần vào việc lưu trữ ngôn ngữ Việt và cũng là nơi để giới thiệu Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm với cộng đồng.

* Nếu quý Phụ Huynh muốn liên lạc với cô Lưu Ngọc Thanh để ghi danh nhập học cho các em, xin gửi e-mail qua địa chỉ tại tammytnt7@yahoo.com  hoặc số điện thoại 626-476-6233.

 

Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường