Hoạt Động Thanh Niên Tại Việt Nam / Youth's Activities In Viet Nam

 

Những hoạt động từ thiện của các thanh niên Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam đã ghi nhận được qua hình ảnh của Monalisa và TrucKhanh.

Youth's charity activities of The Seventh-day Adventist Church in Viet Nam. Images by Monalisa and TrucKhanh.

Chương Trình Gây Quỹ / Fund Raising Program 8/15/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 7/26/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 7/19/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 7/12/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch   7/5/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 5/31/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 5/24/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 5/17/09

Thăm Viếng Cô Nhi Viện / Orphanage Visit 5/16/09

Cơm Từ Thiện / Charity Lunch 5/10/09