Hy vọng

Cách đây vài năm, tại trường đại học California đã thực hiện một cuộc thí nghiệm về sức chịu đựng của loài chuột đồng Norwegian. Những con chuột nầy được thả vào trong chậu nước và bị buộc phải bơi trong đó cho đến khi chúng kiệt sức và chết chìm.

Trong lần thí nghiệm thứ nhất, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng tính trung bình, thì những con chuột Norwegian có khả năng bơi khoảng 7 tiếng đồng hồ trước khi buông xuôi.

Lần thí nghiệm thứ hai cũng được thực hiện giống như lần trước, chỉ trừ một điều. Đó là khi các con chuột gần như kiệt sức, không thể bơi được nữa, các nhà nghiên cứu sẽ vớt nó ra ngoài, cho nó nằm nghỉ vài giây, rồi lại thả vào trong chậu nước. Những con chuột nầy thì lại có thể bơi gần 20 tiếng đồng hồ trước khi chìm xuống dưới!

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, sở dĩ những con chuột trong nhóm thứ hai có thể bơi lâu hơn nhóm thứ nhất là bởi vì nó có hy vọng. Nó đã kinh nghiệm được giải cứu một lần—và những gì giúp chúng tiếp tục bơi lội thêm gần 20 tiếng sau đó là niềm hy vọng rằng chúng sẽ được giải cứu lần nữa.

Con người chúng ta cũng không khác biệt gì mấy. Nếu không có hy vọng, thì chúng ta cũng sẽ chìm đắm và chết mất. Nhưng với hy vọng, chúng ta có lý do để tiếp tục sống.


Thế nhưng, rất nhiều người ngày hôm nay lại có những hy vọng hão huyền. Họ đặt hy vọng vào kỹ thuật tiên tiến, vào tiền tài, vào địa vị, vào quyền lực . . . song, những thứ đó không thể nào giúp họ thoát được sự chìm đắm trong tội lỗi.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus đã đến. Ngài đã chiến thắng sự chết và mộ phần để ban cho chúng ta một hy vọng sống. “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em” (I Phi-e-rơ 1: 3, 4). Hãy đặt hy vọng của chúng ta nơi Ngài.

Trần Quốc Khôi

tnhv (Theo TNHV Số 122 - Tháng 8 / 2006)