Lời Chúc và Nguyện Cầu cho Năm Mới

Đón chào một năm mới, chúng ta gởi cho nhau những lời chúc tốt lành, và chúng ta cũng muốn nhận được những lời chúc tốt lành cho 365 ngày sắp đến. Tôi nghĩ đến những đoạn Kinh Thánh có những lời chúc phước tốt đẹp và muốn được gởi đến những người thân. Nhưng rồi tôi nhớ lại lời Cầu Nguyện mà Chúa dạy các môn đồ Ngài. Để chào đón Năm Mới, không gì bằng, tôi xin được gởi đến các độc giả Tiếng Nói Hy Vọng và mọi người thân thương những lời chúc giống như những điều mà Chúa đã dạy chúng ta cầu xin. Trong Năm Mới 2014:

  • Xin chúc bạn luôn được Đức Chúa Trời thương yêu vì Ngài là Cha nhân từ và là Cha thiên thượng của bạn.
  • Xin chúc bạn sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài, vì Ngài là Đấng thánh vô cùng, và Danh Ngài là thánh khiết. Cầu chúc bạn luôn giữ cho Danh Chúa được tôn kính qua hành vi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, và tư tưởng của bạn.
  • Xin chúc bạn, dầu ở thế gian, nhưng mỗi ngày bạn còn sống trên mặt đất này, lòng bạn vẫn trông chờ nước Thiên Đàng là nơi Chúa ngự trị và là nơi an bình và phước hạnh, sẽ mau đến để làm mới lại thế giới đầy những sự hung dữ, tội lỗi, và bất công này.
  • Thiên Đàng là nơi bởi ý Chúa nên đầy vinh hiển và vẹn toàn; thì xin chúc bạn, nơi trần thế, mọi điều xảy đến với bạn cũng thảy là những điều thuận theo ý Ngài.
  • Xin chúc bạn mỗi ngày được đủ ăn đủ mặc, mọi nhu cầu của đời sống bạn đều được đáp ứng. Xin chúc bạn không phải bị thiếu thốn hay quá dư thừa; vì khi thiếu thốn, người ta có thể dễ bị cám dổ để làm ô danh Chúa; nhưng sự quá dư thừa cũng dễ làm người ta kiêu ngạo mà quên đặt lòng trông cậy nơi Ngài.
  • Xin chúc bạn có lòng nhân từ và dễ tha thứ cho những ai làm phật ý bạn hay mang muộn phiền đến cho bạn. Vì khi chúng ta tha thứ người khác được, chúng ta sẽ cảm hội được phước hạnh của ân huệ Chúa có cho mình là vô bờ bến khi Ngài tha tội chúng ta. Nếu bạn có vi phạm luật pháp Chúa vì cố ý hay vô tình, xin ân huệ của Chúa tha thứ cho bạn.
  • Xin Chúa chăm gìn bạn và đừng để những sự cám dỗ quá mức đến với đời sống bạn. Xin cũng chúc bạn đừng vấp phạm bởi những điều dụ hoặc quanh mình. Xin chúc bạn biết tránh xa những điều cám dỗ và xin Chúa kéo bạn ra khỏi vũng lầy của tội lỗi nếu bạn lỡ sa ngã.

Đó là lời chúc đầu năm tôi xin được gởi đến mọi người. Cầu xin ân phước Chúa tuôn đổ tràn đầy trong cuộc sống và trên đời bạn trong năm 2014. 

Ngọc-Liên