Lời giải đáp gây ngạc nhiên

Trong Kinh Thánh có đề cập đến nhiều hạng người đã hỏi Chúa Giê-Su những câu hỏi và những lời giải đáp của Ngài thường gây cho họ sự ngạc nhiên không ngờ. Họ thường chỉ nhìn thấy có hai sự lựa chọn – hỏi “Nó là như thế này hay như thế kia?” Và Chúa đã trả lời “Chẳng phải thế này hoặc thế kia”

Chẳng hạn, người phụ nữ Samaritan mà Chúa Giê-Su nói chuyện bên giếng nước ở nhà Gia Cốp hỏi “Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này; còn dân Giu Đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-Ru-Sa-Lem” (Giăng 4:20). Chúa Giê-Su đã phán với bà ấy rằng: chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-Ru-Sa-Lem, chẳng nơi nào là quan trọng cả, mà cung cách các ngươi thờ phượng như thế nào mới quan trọng hơn là địa điểm thờ phượng.

Có một lần những môn đồ của Chúa hỏi Ngài: “Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?” (Giăng 9:2) Một lần nữa Chúa lại trả lời: “Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (Giăng 9:3)

Và khi những kẻ buộc tội một người đàn bà bị bắt vì tội tà dâm dẫn bà đến trước mặt Chúa Giê-Su và nói: “Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp Môi-Se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy – còn thầy, nghĩ sao?” (Giăng 8:5). Những người Pha-Ra Si này chỉ nhìn thấy hai sự chọn lựa – ném đá hay phớt lờ tội lỗi của bà ấy. Nhưng Chúa Giê-Su biết rõ tội lỗi của những kẻ buộc tội cũng như tội lỗi của người đàn bà. Và Ngài muốn tha tội cho tất cả bọn họ.

Chúa Giê-Su cúi xuống, lấy ngón tay viết câu trả lời trên đất. Và khi những kẻ buộc tội bỏ những hòn đá xuống và theo nhau đi khỏi, Chúa Giê-Su mới nói với người đàn bà:
“Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11)

Vấn đề thực sự

Định gài bẫy bằng chính những lời nói của Ngài, kẻ thù của Chúa đã hỏi Ngài nhiều câu hỏi rất hóc búa. Một người trong bọn họ hỏi: “Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào; Có nên nộp thuế cho Sê-Sa hay không?” (Ma-Thi-Ơ 22:17). Cả hai đáp án “Có” hay “Không” đều dẫn đến sự thua cho Chúa Giê-Su! Nhưng Ngài đã thắng bằng một câu trả lời thật khôn ngoan “Hãy trả cho Sê-Sa cái gì của Sê-Sa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” Chúa Giê-Su từ chối cho phép tâm điểm của Ngài là Đức Chúa Trời bị loại khỏi. Cả hai việc đóng thuế hay giữ lại tiền thuế đều không phải là vấn đề thực sự quan trọng. Sự tôn kính Đức Chúa Trời mới là điểm chính yếu.

Trong mọi trường hợp Chúa Giê-Su đều hướng sự đối thoại đến Đức Chúa Trời – thờ phượng Ngài, tôn kính Ngài, phục vụ Ngài…. Những người cố gắng tìm cách gài bẫy Chúa Giê-Su đã hoàn toàn bị thất bại. Và rốt cuộc là không còn ai dám hỏi Chúa thêm bất cứ câu nào nữa.

Chính chúng ta đôi lúc muốn hỏi “Đây có phải là phương thức thích hợp để làm như vậy hay là còn đường lối nào khác tốt hơn?” Và câu trả lời của Chúa có thể là “Chẳng có phương thức nào gần giống cả. Đường lối và tư tưởng của Ta cao xa hơn của các ngươi nhiều, cũng như là Thiên Đàng thì ở cao hơn thế gian”

Chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi nên làm như thế này hay thế kia?”. Và rất có thể Chúa sẽ trả lời “Không nên cả hai. Vì Ta có những thứ lớn hơn và tốt hơn được hoạch định cho đời sống các ngươi”. Chúng ta cũng có thể hỏi “Có phải cái việc xui xẻo này xảy đến cho tôi bởi vì tôi đã làm sai quấy hay là do lỗi của người nào đó?”Chúa cũng có thể trả lời “Không phải cả hai. Nó không chỉ là cái gì xảy đến cho ngươi, mà mọi sự thuộc về Chúa và những gì đem lại vinh hiển trên danh Ngài”

Tạm thời tôi không muốn nghĩ rằng thật là vô nghĩa để đặt những câu hỏi với Chúa, bởi vì chúng ta không đủ khả năng thấu hiểu được những phương án mà Ngài đang hoạch định. Ngược lại, khi trí óc và tâm hồn ta được mở ra cho Đức Thánh Linh, nó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời để chúng ta nhận được những lời giải đáp gây ngạc nhiên của Chúa.

By Brenda Dickerson

Ngọc-Anh phỏng dịch