Construction Update: 

Sabbath 1/11/14

Sabbath 11/21/13

Sabbath 9/7/13

 

Sabbath 8/31/13

Sabbath 8/117/13

Sabbath 5/4/13

Sabbath 4/6/13 

 

Sabbath 3/16/13

Sabbath 2/23/13

Sabbath2/16/13

  Sabbath 2/9/13

Sabbath 2/2/13

Sabbath 1/26/13

Sabbath 1/19/13

  Sabbath 12/29/12

Sabbath 10/27/12

Sabbath 10/13/12

Sabbath 10/6/12

Sabbath 9/26/12

 

 

Lễ Khởi Công Đào Đất (Groundbreaking Day) Sept. 26, 2012

Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2012, lúc 10 giờ sáng Hội Thánh El Monte làm lễ khởi công đào đất để xây trung tâm truyền giáo. Buổi lễ đó gồm có cầu nguyện, hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, và cảm tạ ơn Chúa. Hơn 2 tháng qua rất khó khăn mới nhận được giấy phép từ nhân viên thành phố El Monte để cắt cây; cảm tạ ơn Chúa đã động lòng phó thị trưởng Juventino Gomez giúp đở cho chúng ta. Sau đây là video của ngày đào đất.

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/5SzaUBcytlE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/j8V-s0cQnpA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Photo Album trong ngày khởi công đào đất 9/26/12

________

Vision 

God appoints the church as an agency to carry the gospel and bring salvation to all mankind until the end of time. To this end, the vision of Vietnamese Adventist Mission Center is to "Go and Make Disciples."

Mission 

Train people for service to the community, Empower people in evangelism for lost souls, and Equip lay-leaders and lay-pastors for church growth and church planting.

Provide Community Services by conducting programs such as health fairs, family seminars, tutoring services, feed the homeless, and elderly care.

Conduct Evangelistic Meetings in major cities and in rural areas, and train members to be missionaries for Jesus Christ.

Lay a foundation for Lay Pastors in Adventist beliefs and equip them be self-sufficient to plan churches in Vietnam and the United States. 

 

Songs from Groundbreaking Ceremony (June 9, 2012)

My Tribute - by The Brown Brothers

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_OZfHjzERc4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

He's the One - the Brown Brothers

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yioiq7it-Xo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Above All - by Hoang Yen

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/T2_zzhN4qN0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Sermon "Healing Water" - Elder Larry Caviness

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PLc22naSc8w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>