Những tấm lòng được tái tạo

Xã hội của chúng ta luôn bị ám ảnh, quyến luyến với quá khứ. Chúng ta trân quý những bộ phim và hình ảnh xưa cũng như những tập hồ sơ về chuyện cũ. Chúng ta muốn phục hồi lại những xe cổ, đồ đạc trang trí nội thất, nhà cửa, và bất cứ đồ phế thải nào có thể tái tạo lại được. Chúng ta cố gắng tìm bắt lại những cái huy hoàng của dĩ vãng.

Trước đây, chúng ta chưa phải lo gì về những sự kiện như: tầng khí quyển bị ô nhiễm, sự đe dọa bởi một cuộc chiến tranh với vũ khí hạt nhân, tệ nạn khủng bố, nhà tù đông nghẹt tù nhân, sự thâm thủng khổng lồ của ngân sách quốc gia, những căn bệnh lạ như AIDS, cúm heo H1N1…. Thuở ấy, cuộc sống con người dường như thoải mái, dễ thở hơn bây giờ rất nhiều.

Có thể nào cái ước mơ tái phục hồi những vật dụng cổ xưa của chúng ta được khuấy động bởi sự thèm khát sâu thẳm về sự làm mới chính bản thân chúng ta? Khi tuổi đời của chúng ta mỗi ngày mỗi cao theo thời gian, chúng ta không chỉ mong mỏi có được những bộ phận mới trong cơ thể; mà chúng ta cũng ao ước lòng mình có thể được tái tạo lại từ những suy nhược, mất mát đớn đau.

May thay, Chúa đã nghĩ đến vấn đề này và đã vững vàng trên đường hướng của Ngài để biến nó thành hiện thực.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sụ đều trở nên mới” (2 Cô-Rinh-Tô 5:17)

Chúa nói: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-Xê-Chi-Ên 36: 26)

Vậy ngay từ bây giờ nếu bạn dâng lòng mình cho Chúa; bạn sẽ cảm nhận được niềm vui sướng khi được Chúa ban cho bạn một tấm lòng mới!

By
Rich DuBose

Ngọc Anh phỏng dịch