Nó còn sống!

Ma-Ri và Ma-Thê đã rất lo lắng. La-Xa-Rơ, đứa em trai của họ bị đau nặng. Khi các bác sĩ không còn hi vọng nào cứu nó, họ đã gửi một thông điệp đến Người mà họ tin rằng sẽ có quyền lực cứu được: “Lạy Chúa, kẻ Ngài thương yêu đang đau nặng và sắp chết”. Và Chúa Giê-Su nhận được lời nhắn. Có lẽ hai chị em Ma-Ri đã rất trông mong Chúa và họ nghĩ Ngài sẽ vội vàng quay về ngay để chữa bệnh cho em họ … Nhưng, Ngài đã không về, mà còn ở nán lại thêm hai ngày nữa nơi vùng Ngài đang du hành trước khi trở về Bê-Tha-Ni.

Khi Ngài xuất hiện thì La-Xa-Rơ đã chết và được chôn trong hầm mộ bốn ngày rồi. Ma- Ri nghe tin Chúa Giê-Su đến, cô không muốn nhìn mặt Ngài. Có lẽ vì cô thất vọng và cảm thấy không còn phục Ngài nữa, cũng có thể cô muốn được yên tĩnh trong niềm thương tiếc về sự mất mát của một đứa em. Nhưng Ma-Thê thì chạy vội ra để gặp Chúa. Cô nói trong thương đau: “Chúa ôi! Nếu Ngài không đi xa thì có lẽ em tôi không chết” (Giăng 11)

Tôi hiểu tâm trạng của Ma-Ri và Ma-Thê đã buồn đau như thế nào. Tôi cũng có một người em bị đau nặng. Các bác sĩ cũng đã đầu hàng, họ không thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của em tôi. Và tôi cũng đã cầu xin với Chúa. Suốt 5 tháng trời qua, tôi liên tục cầu nguyện xin Ngài đến chữa lành cho Dan, em trai tôi. Nhưng dường như Chúa làm ngơ. Cuối cùng em tôi đã qua đời, lúc đó tâm trạng tôi y như hai chị em Ma Ri – “Nếu Ngài có mặt ở đây …”

Bạn có tin tưởng điều này không?

Nhưng đây là những lời Chúa đã nói cùng Ma Thê – và dĩ nhiên là cả với tôi nữa: “Ta là sự hồi sinh và là sự sống. Kẻ nào tin ta, dù chết, sẽ được sống lại. Và kẻ nào sống mà tin ta, sẽ chẳng bao giờ chết. Bạn có tin điều này không?”

Tôi hoàn toàn tin tưởng điều này với tất cả tấm lòng sùng kính của tôi. Bởi vì Chúa Giê-Su là sự phục sinh và là sự sống, Tôi biết cái chết của Dan, em trai tôi chỉ là tạm thời. Nó sẽ thức dậy khi Chúa Giê-Su trở lại thế gian lần thứ nhì – và nó sẽ không bao giờ chết nữa, nhưng nó sẽ sống vĩnh cửu với gia đình chúng tôi ở trên Thiên Đàng. Nếu những người thân yêu của chúng ta chết và chờ đợi trong ngôi mộ khi Chúa Giê-Su trở lại vào ngày sau cùng, Ngài đã hứa là họ sẽ sống trở lại.

Kinh Thánh mô tả cái ngày ấy như sau: “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (1 Cô-Rinh-Tô 15: 51-52)

Cái chết không phải là sự kết thúc cho những người tin vào sự phục sinh của Chúa, bởi vì Ngài bảo đảm là sẽ có sự sống lại. Cái tin tuyệt vời nhất mà một người có thể cho bạn biết về Chúa là điều này:“Ngài còn sống!” Chỉ ba chữ này đã nói lên được mọi buồn đau, mọi thất vọng mà bạn cảm nhận. Ba chữ này ấn tượng hơn nỗi thống khổ của bạn. Chúng là câu trả lời của bạn. Chúng là niềm an ủi của bạn. Chúng là niềm hi vọng của bạn. Và chúng là ý nghĩa đích thực của ngày lễ Phục Sinh.

By Nancy Canwell
Ngọc-Anh phỏng dịch