Sabbath 1/16/10 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Có Phải Tận Thế Năm 2012?