Sabbath 1/17/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ơn Tiên Tri Và Hội Thánh Còn Sót Lại   

 

 

Nhạc đặc biệt: Bao La Tình Chúa hát bởi Trịnh Tùng và Jessica Trịnh