Sabbath 1/24/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Khơi Lại Phong Trào" 
 

Nhạc: "Bao La Tình Chúa", Lâm Phước Thiện hát
               <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QIqXKayzFcg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>