Sabbath 11/3/12

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí: "Đời Sống Tràn Đầy Đức Thánh Linh"  

Lời chứng của bà Trịnh Văn Si 

Nhạc: "Từ Cõi Lòng Sâu Thẵm", Lâm Phước Thiện hát  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Vương Đoàn: Re-igniting Our Passion For Witnessing