Sabbath 12/13/08 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nhìn Thấy Ngôi Sao Ngài