Sabbath 12/24/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Giáng sinh: Ý Nghĩa Mùa Giáng Sinh 

English translation by John Huỳnh.