Sabbath 12/25/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong dịp lễ Giáng sinh 2010: Món Quà Cần Thiết  

Translation by John Huynh