Sabbath 12/31/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip cuối năm: Kết Thúc Thành Công

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Finish Strong