Sabbath 2/13/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hạt Giống Đầu Năm  

Ngọc Liên thông dịch

 

Nhạc:

Quang Trung: Câu Chuyện Đầu Năm  

Ngọc Hương: Ai Lên Xứ Hoa Đào 

Ca Đoàn El Monte: Mừng Xuân