Sabbath 4/3/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Phục Sinh: Ngôi Mộ Trống Không  

Nhạc: Tony Lê  On A Hill Far Away