Sabbath 5/8/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân ngày lễ Mother's day 2010: Giải Oan Cho Con Mình  

Translation by John Huỳnh