Sabbath 9/22/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tình Yêu Thương Chẳng Làm Điều Trái Phép  

 

Nhạc: "Chúa Là Mùa Xuân" Lâm Phước Thiện ca 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Love Does Not Behave Rudely