Sabbath 10/5/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Gánh Nặng Cho Linh Hồn Đã Mất" 

Lời chứng của Nguyên Đỗ  

Nhạc: "Hấp Lực tình Yêu", Bà Nguyễn Ngọc Hiển trình bày 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Go and Do Likewise"