Sabbath 12/22/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Giáng sinh 2012: "Ai Đã Bỏ Lỡ Cơ Hội?"

John Huỳnh thông dịch