Sabbath 12/28/13

Bài chia xẻ của Jessica Trịnh: "Sự Hiện Diện Của Chúa"

Ngọc Liên thông dịch

Lời chứng của cô Phạm Thùy Giang

Nhạc: "Bao La Tình Chúa", Trịnh Tùng hát