Sabbath 2/21/15
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip Tết Nguyên Đán 2015: "Xuân Đi Rồi Xuân Đến" 
Translation by John Huỳnh

  

Nhạc:
"Ngài Cũng Yêu Tôi", thiếu nhi El Monte Church
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Tv2ghVUbrVg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Xuân An Lành", thiếu nhi trường Việt ngữ
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tp0mSwaKwi4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Xuân Và Tuổi Trẻ", hợp ca nữ
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AEsPOq2AAUk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Mừng Xuân", ca đoàn El Monte
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ew4DyBa9__A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Mừng Xuân", Tuý Hoa, Kiều Mỹ và Kezia Tuyết Nguyễn
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XenzQCfLS58?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>