Sabbath 5/11/13

Bài chia xẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên nhân dip lễ Mother's Day 2013 : "Gia tài Của Mẹ"  

English translation by Minh Merideth

Nhạc:

"Tiển Mẹ Lần Cuối", Hoàng Yến hát  

"Bông Hồng Cài Áo", bà Lưu Ngọc Thanh hát  

"Lời Khẩn Mẹ Hiền"' Trương Công Khả hát