Sabbath 6/6/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hạt Giống Được Gieo