Sabbath 6/8/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Đồng Cỏ Xanh Tươi, Mé Nước Bình Tịnh"   

Lời chứng của Ly Lan Nguyễn  

Nhạc: "Tình Chúa Bao La", Trịnh Tùng hát  

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UCes6BUFHRM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Still Waters"