Sabbath 7/26/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tai Nạn Chuyến Bay MH-17"
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hQUlg8E2HBI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: Hợp ca do học sinh lớp hè 2014 trình bày
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lckIhc_TFPs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>