Sabbath 9/28/13

Bài chia xẻ của Đoàn Quốc Vương: "Chúng Ta Còn Hơn Thế Nữa", Ngọc Liên thông dịch  

Lời chứng của Thế Anh  

Nhạc: "Dêm Thương Khó", Lâm Phước Thiện trình bày  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Vương Đoàn: "You Are More"