Về Thăm Quê Hương


Video clip của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, hè 2008