Worship Services
Buổi thờ phượng hằng tuần

Chương trình thờ phượng của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte được tổ chức mỗi Thứ Bảy (Sa-bát) để hội chúng ca ngợi, tạ ơn, học Lời Chúa, ăn năn, và tiếp nhận Chúa. Trong những buổi thờ phường hằng tuần có hát thánh ca, cầu thay, nghe làm chứng, có nhạc đặc biệt, và lời giảng luận. Hội thánh có hai buổi thờ phượng: giờ bằng tiếng Việt và giờ bằng tiếng Anh.

Ngoài giờ thờ phượng cũng có những giờ nghiên cứu Kinh Thánh cho các lớp như tráng niên, thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi, và nhi đồng. Giờ học Kinh Thánh là một điều rất quan trọng để giúp đở mỗi người trau dồi đời sống tâm linh.

Sau giờ thờ phượng và nghiên cứu giáo lý, hội thánh tổ chức buổi thông công qua những bữa ăn cộng đồng nhằm mục đích để xây dựng tình bằng hữu.

Xin mời các bạn đến viếng thăm hội thánh để tìm hiểu lời Chúa hoặc được sự giúp đở.Tiếng Việt:
Thờ Phượng              10:15am - 11:30am
Nghiên Cứu Giáo Lý    11:30am - 12:30pm

English:

Bible Study                 10:15am - 11:30am
Worship                      11:30am - 12:30pm