Lễ Giáng Sinh và Lễ Mãn Khóa 2009

Bài nói chuyện của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh cùng các phụ huynh học sinh trường Việt ngữ Cơ Đốc nhân dip lễ Giáng sinh và lễ mãn khóa 2009: "Món Quà Giáng Sinh"