Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6  -  Năm 2019

(Link Bài học dưới dạng PDF bên dưới, click to download)

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI

Ngày thứ Sáu của tuần lễ Tạo Thế đã chấm dứt. Trong năm ngày đầu, thế giới đã biến dạng từ những khoảng không trống rỗng không gì hợp được với nhau sang một thế gian đẹp tuyệt vời. Bóng đêm đã được thay thế bằng những ánh sáng vui tươi. Các đại dương đã thành hình và nước không tràn lan khắp chốn. Đất khô như một bức tranh tuyệt đẹp với đủ màu hòa hợp với nhau và thơm ngát mùi hương hoa. Chim đủ loại đủ màu bay lượn và ca hát vang lừng trong khi cá đủ loại lội nhảy trên mặt nước giỡn cười. Và ngoài đồng nội muôn thú đang đùa vui, chạy, nhảy hoặc đu chuyền trên các cành cây một cách thỏa thích, tùy theo chúng đã được Đấng Tạo Hóa cho khả năng nào. Và cuối cùng con người đã được chính tay Đức Chúa Trời nắn và tạo dựng giống như hình ảnh của Ngài.

Và trước khi Đức Chúa Trời bước vào Ngày Sa-bát, Ngài ngắm nhìn công trình sáng tạo của mình, và Ngài đã chúc phước cho tất cả và gọi hết thảy các vật thọ tạo và khung cảnh trần thế bấy giờ là mọi sự thì “rất tốt!” (Sáng thế Ký 1:31).
Phải chi đó là cuối cùng của một câu chuyện đẹp trong một thế giới toàn hảo, và cứ thế tiếp diễn. Tưởng tượng nếu A-đam và Ê-va có nhiều con, cháu, và hết thảy đều tốt lành hạnh phúc như khi Đức Chúa Trời mới dựng nên con người. Nhưng thế giới đã không được như vậy, và con người, suốt toàn lịch sử, đã phải sống trong hậu quả của một thế giới sa ngã với chu kỳ của cuộc đời mà chúng ta đã chứng kiến.

Bài học của ba tháng nầy là các chu kỳ ấy của đời người trong thế giới bất toàn nầy. Và chúng ta nhìn vào khía cạnh gia đình của đời sống con người.

Loài người được tạo dựng, từ trong Vườn Ê-đen, trong khuôn khổ của một gia đình; trước hết là người chồng và người vợ, rồi đến sinh con cái, rồi con cái có thêm con cái của chúng, và rồi chúng ta có lịch sử của thế giới mà ngày nay chúng ta đang sống trong ấy. Thật vậy, trong toàn các câu chuyện của Kinh Thánh trong thời các tổ phụ, bối cảnh của gia đình và của các mối tương quan trong gia đình đều đóng vai trò chính.

Cho dầu đã có những lực chống phá hệ thống gia đình, cả trong ngày nay cũng như trong quá khứ (chẳng hạn như đã có những tổ phụ lấy nhiều vợ và đã mang lại những điều nhiễu nhương cho gia đình họ), và cho dầu có những định nghĩa mới thế nào là một gia đình, tư tưởng “gia đình” vẫn tồn tại. Điều đó là cần thiết. Gia đình là nơi chúng ta bắt đầu, và đó thường là cái lực mạnh nhất (xấu hay tốt) đã uốn nắn đời sống của chúng ta và cách chúng ta đối đầu với những chu kỳ của đời người.

Cũng như mỗi cá nhân đều khác nhau, mỗi gia đình cũng vậy, đều khác nhau. Bài học trong ba tháng nầy chỉ muốn dẫn các học viên đến những nguyên tắc, dựa theo Thánh Kinh, (và với niềm hy vọng và lời cầu nguyện của chúng tôi) hầu hữu ích cho họ bồi đắp được những gia đình mạnh mẽ trong mỗi chu kỳ của cuộc đời họ.

Ông bà Claudio và Pamela Consuegra là giám đốc của Mục Vụ Gia Đình thuộc Tổng Hội Bắc Mỹ. Họ đã hầu việc Chúa trong nhiều chức vụ trên 30 năm qua.

NHỊP ĐIỆU GIA ĐÌNH (Bài Học Sa-bát Quý 2 – 2019) - FULL

Mục Lục & Nhập Đề: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI

 1. NHỊP ĐIỆU CỦA ĐỜI SỐNG (30 Tháng 3 – 5 Tháng 4)
 2. NHỮNG SỰ CHỌN LỰA CỦA CHÚNG TA (6 Tháng 4 – 12 Tháng 4)
 3. CHUẨN BỊ CHO SỰ THAY ĐỔI (13 Tháng 4 – 19 Tháng 4)
 4. KHI CHỈ MỘT MÌNH (20 Tháng 4 – 26 Tháng 4)
 5. CÁC LỜI KHÔN NGOAN CHO GIA ĐÌNH (27 Tháng 4 – 3 Tháng 5)
 6. KHÚC TÌNH CA HOÀNG GIA (4 Tháng 5 – 10 Tháng 5)
 7. CHÌA KHÓA CHO SỰ ĐOÀN KẾT TRONG GIA ĐÌNH (11 Tháng 5 – 17 Tháng 5)
 8. LÀM CHA MẸ (18 Tháng 5 – 24 Tháng 5)
 9. NHỮNG LÚC MẤT MÁT NGƯỜI THÂN YÊU (25 Tháng 5 – 31 Tháng 5)
 10. NHỮNG LÚC CÓ RẮC RỐI NHO NHỎ (1 Tháng 6 – 7 Tháng 6)
 11. GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC TIN (8 Tháng 6 – 14 Tháng 6)
 12. HỌ THẤY GÌ TRONG NHÀ BẠN? (15 Tháng 6 – 21 Tháng 6)
 13. LÀM CHO LÒNG QUAY VỀ TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG (22 Tháng 6 – 28 Tháng 6)


Tác giả:
Ông Bà Claudio và Pamela Consuegra

Dịch giả:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Trương Kimchi
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truongsabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org